Vuoden 2021 lahjoitukset "Save the orangutan" järjestölle

NODA lahjoittaa osan tuotoistaan sademetsille ja orangeille.
Vuoden 2021 lahjoitukset tullaan antamaan "Save the orangutan" järjestölle, joka tukee Borneon sademetsän biodiversiteettiä.

⭐️ Järjestö kerää varoja yksityisistä ja julkisista lähteistä pakoon joutuneiden ja orpojen orankien pelastamiseksi sekä orankien villien populaatioiden ja heidän viimeisten elinympäristöjensä suojelemiseksi Borneossa.

⭐️ Järjestö tekee yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja käy laajaa sidosryhmävuoropuhelua pyrkimyksenä suojella kriittisesti uhanalaisia orankeja ja varmistaa niiden säilyminen luonnossa.

⭐️ Järjestö luo ja edistää kampanjoita levittämään tietoa kriittisesti uhanalaisesta orangista ja sen tulevaan olemassaoloon kohdistuvista uhista. Tietoisuuden lisääminen on suunnattu sekä suurelle yleisölle, poliitikoille että yksityiselle sektorille.

Jätä kommentti